Missió

El Laboratori de Turisme desenvolupa tot un conjunt d"actuacions encaminades a enfortir el coneixement informatiu, documental, estadístic i qualitatiu del sector turístic, per a tots els agents públics i privats que en ell participen. Aquest coneixement, posat al servei del territori i dels ciutadans, és clau per a què aquests agents puguin dur a terme les seves tasques de planificació, ordenació i impuls de les activitats turístiques (administracions públiques), de foment de qualsevol dels àmbits del negoci turístic (empreses), i de valoració del món turístic lleidatà (ciutadania en general).

Objectius


Els objectius que es fixa el Laboratori de Turisme són quatre.

Primer

Convertir-se en el referent per la societat lleidatana i en la catalana en la producció i distribució d"informació quantitativa i qualitativa sobre el turisme que es produeix en la circumscripció de Lleida.

Segon

Aportar directament, o promoure la seva elaboració, un conjunt d"estudis i d"anàlisis que abastin temàticament els diversos sectors turístics, per tal d"aprofundir en el seu coneixement, seguir les tendències i evolucions d"aquests sectors, i delimitar potencials línies de futur.

Tercer

Subministrar informació sobre les estructures actuals i les dinàmiques presents i futures del turisme en els diferents territoris que configuren la realitat lleidatana.

Quart

Contribuir amb informació i anàlisis a l"establiment per part del Patronat de Turisme i de les administracions territorials amb responsabilitat sobre aquest àmbit de la vida econòmica, laboral i social, estratègies globals i integrals de desenvolupament del turisme. Per tal d"aconseguir aquests objectius el Laboratori del Patronat de Turisme amb Lleida que compta en el seu desenvolupament estratègic i en el seu funcionament ordinari amb la col·laboració de la Càtedra de Turisme d"Interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida i de la Universitat de Lleida, estableix un programa d"enquestes turístiques, de producció, tractament i difusió d"estadístiques turístiques representatives dels sectors i àmbits territorials turístics, i de publicacions en els diversos formats d"estudis i d"anàlisis de la realitat turística lleidatana.